Algemene voorwaarden

Advies & coaching
Prijz
en
De prijzen genoemd op de website zijn inclusief btw, tenzij anders vermeld.

Betaling
De betaling mag worden voldaan na afname van het assessment of de coaching. Uiterlijk 2 weken na het opsturen van de factuur, tenzij anders vermeld of afgesproken.

Annuleren afspraak
Wanneer de afspraak onverhoopt niet door kan gaan van uw kant laat dit dan z.s.m. weten via mail of telefoon. Wordt de afspraak 24 uur of korter van te voren afgezegd van uw kant dan zal 50% van het normaal gefactureerde bedrag in rekening worden gebracht.

De afspraak gaat in principe te allen tijde door. Wanneer Iris Bolk onverhoopt niet kan verschijnen op de afspraak, bijvoorbeeld door ziekte, zal zij dit z.s.m. laten weten d.m.v. mail of telefoon en de afspraak naar een ander moment verzetten.

Privacy
De (persoons)gegevens die aan Iris Bolk advies & coaching worden verstrekt zullen met zorg worden verwerkt en alleen gebruikt worden indien noodzakelijk (zie privacy verklaring).

Yoga
Prijzen
De prijzen genoemd op de website zijn inclusief btw, tenzij anders vermeld.

Betaling
De betaling voor een losse groepsles of voor de 10-rittenkaart dient voldaan te zijn alvorens de (eerste) les begint. Voor een privéles ontvangt u na de les een factuur. U heeft dan 2 weken de tijd om het geld over te maken op rekeningnummer NL37 SNSB 0773 2187 93 t.n.v. Iris Bolk of contant over te dragen aan Iris Bolk.

Afmelden
Wanneer u zich wilt afmelden voor een groepsles doe dit dan zo vroeg mogelijk zodat uw plek beschikbaar komt voor een ander. Wanneer u zich 3 uur of korter voor de les afmeldt zal de les van de rittenkaart worden afgeschreven.
Wanneer u zich afmeldt voor een privéles doet u dit z.s.m., wanneer u dit later dan 24 uur van te voren doet zal er 50% van de normaal gefactureerde prijs in rekening worden gebracht.

10-rittenkaart
De 10-rittenkaart voor de groepsles bij Fysiotherapie Scholten is 3 maanden geldig en strikt persoonlijk. Wanneer de termijn is verstreken en u heeft nog ritten dan kunnen deze in principe niet meer gebruikt worden. Wanneer u geen lessen kunt volgen i.v.m. een blessure en een verklaring van arts of fysiotherapeut heeft, kunnen deze lessen op een later moment ingehaald worden.

Eigen risico
Het bijwonen van de yogalessen is op eigen risico. Yoga met Iris is niet aansprakelijk voor blessures opgelopen tijdens een bijgewoonde yogales. Er zal te allen tijde met zorg gehandeld worden, maar u bent zelf hoofdverantwoordelijke voor uw lichaam. Daarnaast wijst Yoga met Iris iedere aansprakelijkheid af voor schade als gevolg van ongevallen, diefstal, brand of enige ander schade veroorzakende gebeurtenissen.

Annuleren les
De groepsyoga lessen gaan in principe altijd door. Wanneer Iris Bolk de les niet kan verzorgen i.v.m. vakantie of ziekte zal zij zoeken naar een passende vervanging. Wanneer dit onverhoopt niet lukt zal zij dit tijdig communiceren via mail of telefoon. Wanneer Iris Bolk de privéles onverhoopt niet kan geven zal zij dit ook tijdig communiceren en z.s.m. een nieuwe afspraak inplannen.

Privacy
De (persoons)gegevens die aan Iris Bolk advies & coaching worden verstrekt zullen met zorg worden verwerkt en alleen gebruikt worden indien noodzakelijk (zie privacy verklaring).

De algemene voorwaarden zijn het laatst bijgewerkt op 10 februari 2019.