Privacyverklaring

Inleiding
Iris Bolk advies, coaching & yoga is in het kader van haar dienstverlening verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens. Met deze privacyverklaring word je geïnformeerd over de manier van omgaan met jouw persoonsgegevens.

Bedrijfsomschrijving
Iris Bolk advies, coaching & yoga biedt diensten aan op het gebied van assessments, de advisering van organisaties, persoonlijke coaching en yoga. Dit wordt gedaan onder de naam ‘Iris Bolk advies & coaching’ en ‘Yoga met Iris’ met kvk-nummer 73846112.

Contactgegevens: Iris Bolk / verwersstraat 88 / 5211hz / ‘s-Hertogenbosch. info@irisbolk.nl / 06-18546886.

Doel verwerking gegevens
Iris Bolk advies, coaching & yoga verwerkt en gebruikt jouw gegevens voor de volgende doeleinden:
-het onderhouden van contact
-het verrichten voor administratieve handelingen
-facturering
-het nakomen van wettelijke verplichtingen, zoals belastingaangifte en boekhouding
-al met al voor een effici├źnte en betrouwbare dienstverlening

Jouw gegevens worden uitsluitend gebruikt voor de dienstverlening van Iris Bolk advies, coaching & yoga. Persoonsgegevens worden bewaard in de administratie van deze dienstverlening en de e-mailserver van info@irisbolk.nl.

Delen met derden
Wanneer jouw werkgever opdrachtgever is voor dienstverlening worden er nooit inhoudelijke gegevens gedeeld aan jouw werkgever zonder jouw toestemming. Jouw persoonsgegevens worden eventueel aan derden gedeeld wanneer Iris Bolk advies, coaching & yoga aan wettelijke verplichting moet voldoen.

Bewaartermijn
Iris Bolk advies, coaching & yoga bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om doelen, zoals hierboven genoemd, te realiseren. Naast de wettelijke bewaartermijnen van benodigde gegevens voor de belastingaangifte en boekhouding, bewaart Iris Bolk advies, coaching & yoga maximaal 2 jaar na afronding van het (coach)traject de inhoudelijke gegevens die betrekking hebben op de dienstverlening. Hiermee worden de gegevens bedoeld die verstrekt zijn tijdens de gesprekken en vastgelegd in aantekeningen en rapportages.

Beveiliging
Iris Bolk advies, coaching & yoga neemt de bescherming van jouw gegevens zeer serieus. Er worden maatregelen genomen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Er worden geen cookies gebruikt voor de website www.irisbolk.nl.

Rechten
Je hebt recht om jouw gegevens te allen tijde in te zien, aan te passen of te laten verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens. Je kunt hiervoor een mail sturen naar info@irisbolk.nl.

Met vragen over de privacy verklaring, bij twijfels over de beveiliging of aanwijzingen van misbruik van jouw persoonsgegevens, kun je contact opnemen via info@irisbolk.nl. Jouw mail zal z.s.m. worden beantwoord.

Wijzigingen privacy verklaring
Deze privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt op 10 februari 2019.