Algemene voorwaarden & privacyverklaring

ALGEMENE VOORWAARDEN

Advies & coaching
Prijz
en
De prijzen genoemd op de website zijn inclusief btw, tenzij anders vermeld.

Betaling
De betaling mag worden voldaan na afname van het assessment of de coaching. Uiterlijk 2 weken na het opsturen van de factuur, tenzij anders vermeld of afgesproken.

Annuleren afspraak
Wanneer de afspraak onverhoopt niet door kan gaan van uw kant laat dit dan z.s.m. weten via mail of telefoon. Wordt de afspraak 24 uur of korter van te voren afgezegd van uw kant dan zal 50% van het normaal gefactureerde bedrag in rekening worden gebracht.

De afspraak gaat in principe te allen tijde door. Wanneer Iris Bolk onverhoopt niet kan verschijnen op de afspraak, bijvoorbeeld door ziekte, zal zij dit z.s.m. laten weten d.m.v. mail of telefoon en de afspraak naar een ander moment verzetten.

Privacy
De (persoons)gegevens die aan Iris Bolk advies & coaching worden verstrekt zullen met zorg worden verwerkt en alleen gebruikt worden indien noodzakelijk (zie privacyverklaring).

Yoga
Prijzen
De prijzen genoemd op de website zijn inclusief btw, tenzij anders vermeld.

Betaling
De betaling voor een losse groepsles of voor de 10-rittenkaart dient voldaan te zijn alvorens de (eerste) les begint. Voor een privéles ontvang je na de les een factuur. Je hebt dan 2 weken de tijd om het geld over te maken op rekeningnummer NL37 SNSB 0773 2187 93 t.n.v. Iris Bolk of contant over te dragen aan Iris Bolk.

Afmelden
Wanneer je je wilt afmelden voor een groepsles doe dit dan zo vroeg mogelijk zodat je plek beschikbaar komt voor een ander. Wanneer je je 24 uur of korter voor de les afmeldt zal de les van de rittenkaart worden afgeschreven.
Wanneer je je afmeldt voor een privéles doe dit dan ook z.s.m., wanneer je dit korter dan 24 uur van te voren doet zal er 100% van de prijs in rekening gebracht worden.

10-rittenkaart
De 10-rittenkaart is 3 maanden geldig en strikt persoonlijk. Wanneer de termijn is verstreken en je hebt nog ritten dan kunnen deze in principe niet meer gebruikt worden. Wanneer je geen lessen kunt volgen i.v.m. een blessure en een verklaring van arts of fysiotherapeut heeft, kunnen deze lessen op een later moment ingehaald worden.

Eigen risico
Het bijwonen van de yogalessen is op eigen risico. Yoga met Iris is niet aansprakelijk voor blessures opgelopen tijdens een bijgewoonde yogales. Er zal te allen tijde met zorg gehandeld worden, maar u bent zelf hoofdverantwoordelijke voor uw lichaam. Daarnaast wijst Yoga met Iris iedere aansprakelijkheid af voor schade als gevolg van ongevallen, diefstal, brand of enige ander schade veroorzakende gebeurtenissen.

Annuleren les
De groepsyoga lessen gaan in principe altijd door. Wanneer Iris Bolk de les niet kan verzorgen i.v.m. vakantie of ziekte zal zij zoeken naar een passende vervanging. Wanneer dit onverhoopt niet lukt zal zij dit tijdig communiceren via mail of telefoon. Wanneer Iris Bolk de privéles onverhoopt niet kan geven zal zij dit ook tijdig communiceren en z.s.m. een nieuwe afspraak inplannen.

Privacy
De (persoons)gegevens die aan Iris Bolk advies & coaching worden verstrekt zullen met zorg worden verwerkt en alleen gebruikt worden indien noodzakelijk (zie privacy verklaring).

PRIVACYVERKLARING

Inleiding
Iris Bolk advies, coaching & yoga is in het kader van haar dienstverlening verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens. Met deze privacyverklaring word je geïnformeerd over de manier van omgaan met jouw persoonsgegevens.

Bedrijfsomschrijving
Iris Bolk advies, coaching & yoga biedt diensten aan op het gebied van assessments, de advisering van organisaties, persoonlijke coaching en yoga. Dit wordt gedaan onder de naam ‘Iris Bolk advies & coaching’ en ‘Yoga met Iris’ met kvk-nummer 73846112.

Contactgegevens: Iris Bolk / verwersstraat 88 / 5211hz / ‘s-Hertogenbosch. info@irisbolk.nl / 06-18546886.

Doel verwerking gegevens
Iris Bolk advies, coaching & yoga verwerkt en gebruikt jouw gegevens voor de volgende doeleinden:
-het onderhouden van contact
-het verrichten voor administratieve handelingen
-facturering
-het nakomen van wettelijke verplichtingen, zoals belastingaangifte en boekhouding
-al met al voor een efficiënte en betrouwbare dienstverlening

Jouw gegevens worden uitsluitend gebruikt voor de dienstverlening van Iris Bolk advies, coaching & yoga. Persoonsgegevens worden bewaard in de administratie van deze dienstverlening en de e-mailserver van info@irisbolk.nl.

Delen met derden
Wanneer jouw werkgever opdrachtgever is voor dienstverlening worden er nooit inhoudelijke gegevens gedeeld aan jouw werkgever zonder jouw toestemming. Jouw persoonsgegevens worden eventueel aan derden gedeeld wanneer Iris Bolk advies, coaching & yoga aan wettelijke verplichting moet voldoen.

Bewaartermijn
Iris Bolk advies, coaching & yoga bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om doelen, zoals hierboven genoemd, te realiseren. Naast de wettelijke bewaartermijnen van benodigde gegevens voor de belastingaangifte en boekhouding, bewaart Iris Bolk advies, coaching & yoga maximaal 2 jaar na afronding van het (coach)traject de inhoudelijke gegevens die betrekking hebben op de dienstverlening. Hiermee worden de gegevens bedoeld die verstrekt zijn tijdens de gesprekken en vastgelegd in aantekeningen en rapportages.

Beveiliging
Iris Bolk advies, coaching & yoga neemt de bescherming van jouw gegevens zeer serieus. Er worden maatregelen genomen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Er worden geen cookies gebruikt voor de website www.irisbolk.nl.

Rechten
Je hebt recht om jouw gegevens te allen tijde in te zien, aan te passen of te laten verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens. Je kunt hiervoor een mail sturen naar info@irisbolk.nl.

Met vragen over de privacy verklaring, bij twijfels over de beveiliging of aanwijzingen van misbruik van jouw persoonsgegevens, kun je contact opnemen via info@irisbolk.nl. Jouw mail zal z.s.m. worden beantwoord.

Deze algemene voorwaarden en privacyverklaring zijn voor het laatst bijgewerkt op 10 februari 2019.